Skip to main content

SISTEM ARROW

YIS403

SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW - YIS403
SISTEM ARROW - YIS403
SISTEM ARROW - YIS403
SISTEM ARROW - YIS403
SISTEM ARROW - YIS403
ข้อมูลสินค้า

SISTEM ARROW

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.80 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51 Irony
ปี
2016
อ้างอิง
YIS403
คู่มือผู้ใช้
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
SISTEM ARROW
Back to top