NUDIBRANCH 裸鰓類動物

Okenia Luna Okenia Luna

Okenia Luna

Okenia Luna 是一種紅花裸鰓目動物,擁有寬闊的身軀和多達十二對的側乳突。奶白色色調與發光尖端是它的特徵,亦是其月亮相關命名的靈感來源。