Klantendienst

Arrow down

Meer hulp nodig ?

Veelgestelde vragen

Garantie en gebruiksaanwijzing

Your SWATCH® watch is warranted by SWATCH Ltd.* for a period of twenty-four (24) months from the date of purchase under the terms and conditions of this warranty.

 

SWATCH LTD. VERSTREKT EEN GARANTIE VAN VIERENTWINTIG (24) MAANDEN VANAF DE DATUM VAN AANKOOP VAN UW SWATCH®-HORLOGE, IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. DE INTERNATIONALE SWATCH-GARANTIE DEKT MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN DIE ZICHTBAAR WORDEN BINNEN 2 JAAR NA AANKOOP VAN HET SWATCH-HORLOGE  ("DEFECTEN") . DE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG INDIEN HET GARANTIECERTIFICAAT EEN DATUM HEEFT, VOLLEDIG EN JUIST IS INGEVULD EN EEN STEMPEL HEEFT VAN EEN OFFICIËLE SWATCH-DEALER (“GELDIG GARANTIECERTIFICAAT”).

Tijdens de garantieperiode hebt u het recht om eventuele fouten gratis te laten herstellen, indien u het geldige garantiecertificaat voorlegt. Indien herstellingen niet voldoende zijn om de normale gebruiksomstandigheden van uw SWATCH-horloge te herstellen of indien u een SWATCH-horloge hebt gekocht waarvan de kast niet kan worden geopend, garandeert SWATCH Ltd. dat het horloge zal worden vervangen door een SWATCH-horloge van een vergelijkbaar model. De garantie voor het vervangende horloge eindigt vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop van het vervangen horloge.

Deze garantie van de fabrikant geldt niet voor:

 • de levensduur van de batterij
 • normale slijtage en veroudering (bv. bekrast glas, verandering van kleur en/of materiaal van niet-metalen bandjes en kettingen, zoals leer, kunststof, textiel, velcro; afschilferen van de buitenlaag);
 • schade aan het horloge als gevolg van abnormaal of verkeerd gebruik, gebrek aan zorg, nalatigheid, ongevallen (stoten, deuken, verbrijzeling, gebroken glas enz.), onjuist gebruik van het horloge en niet-naleving van de aanwijzingen aangeleverd door  SWATCH Ltd.
 • indirecte of gevolgschade van elke aard als gevolg van bv. het gebruik, het niet functioneren, de defecten of de onnauwkeurigheid van het SWATCH-horloge;
 • de behandeling van het SWATCH-horloge door onbevoegden (bv. voor vervangen van batterij, service of herstellingen) of wijzigingen aan de oorspronkelijke staat van het horloge in omstandigheden waarover SWATCH Ltd. geen macht heeft.
 • eventuele vorderingen tegen SWATCH Ltd., bv. voor schade aanvullend op de hierboven beschreven garantie, worden expliciet uitgesloten, met uitzondering van de verplichte wettelijke rechten waarvan de koper eventueel geniet.

De bovenstaande garantie van de fabrikant:

 • is onafhankelijk van eventuele garanties die door de verkoper worden verstrekt. Daarvoor is alleen de verkoper verantwoordelijk.
 • heeft geen invloed op de rechten van de koper jegens de verkoper, noch op eventuele andere wettelijke rechten waarover de koper eventueel beschikt.

De klantenservice van SWATCH Ltd. verzekert het perfecte onderhoud van uw SWATCH-horloge. Indien uw horloge zorg nodig heeft, wend u dan tot een officiële Dealer van SWATCH of een bevoegd servicecentrum van SWATCH. U vindt die in onze sectie Store Locator op deze site. Zij kunnen een garantie volgens de kwaliteitsnormen van SWATCH Ltd. garanderen.

 *SWATCH Ltd.
   CH-2504 Biel/Zwitserland

 

FlikFlak

Uw Flik Flak® horloge heeft een garantie van vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop. De garantie wordt verstrekt door SWATCH Ltd.* volgens de hierin opgenomen voorwaarden. De internationale Flik Flak garantie dekt gebreken in het materiaal en fabricagefouten die reeds aanwezig waren ten tijde van aankoop van het Flik Flak horloge(“gebreken”). De garantie is slechts geldig indien deze is gedateerd, juist en volledig ingevuld en
voorzien van een stempel van een officiële Flik Flak dealer (“geldig garantiecertificaat”).

Gedurende de garantieperiode heeft u op vertoon van uw geldige garantiecertificaat recht op gratis reparatie van gebreken. Indien uw Flik Flak horloge niet zodanig hersteld kan worden dat normaal gebruik daarvan mogelijk is, of indien u een Flik Flak horloge heeft gekocht waarvan de kast niet kan worden geopend, garandeert SWATCH Ltd. u dat uw horloge zal worden vervangen door een soortgelijk model Flik Flak horloge. De garantie voor het vervangende horloge loopt af vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop van het vervangen horloge. Deze fabrieksgarantie omvat niet:

 • de levensduur van de batterij;
 • normale slijtage (bijv. een gekrast kristal; verkleuringen en/of veranderingen in het materiaal van niet-metalen bandjes en kettingen, zoals leer, textiel, rubber, klittenband; afschilferen van vergulde of verzilverde delen);
 • beschadigingen aan enig onderdeel ten gevolge van abnormaal/ ruw gebruik, achteloosheid, nalatigheid, ongelukken (stoten, deuken, verpletting, gebroken kristal, e.d.), oneigenlijk gebruik van het horloge en niet-nakoming van de door SWATCH Ltd. verstrekte gebruiksaanwijzingen;
 • indirecte of gevolgschade ten gevolge van bijv. het gebruik, nietfunctioneren, gebreken of onnauwkeurigheid van het Flik Flak horloge;
 • het behandelen van het Flik Flak horloge door onbevoegden (bijv. om de batterij te vervangen, onderhoud of reparaties) of het veranderen van de originele staat van het horloge onafhankelijk van de SWATCH Ltd.
 • Eventuele vorderingen jegens SWATCH Ltd. voor bijv. aanvullende schadevergoeding naast de hierboven genoemde garantie worden hierbij expliciet uitgesloten, met uitzondering van eventuele bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de fabrikant. 

Bovenstaande fabricagegarantie:

 • staat los van een eventueel door de verkoper te verstrekken garantie, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de verkoper valt;
 • laat de rechten van de koper jegens de verkoper onverlet, evenals eventuele overige bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de verkoper.

De klantendienst van SWATCH Ltd. staat garant voor het perfecte onderhoud van uw Flik Flak horloge. Als uw horloge moet worden nagekeken, ga dan naar een van de in de bijgevoegde lijst genoemde officiële dealers van Flik Flak of een geautoriseerd Flik Flak Service Center; zij staan borg voor het door SWATCH Ltd. gehandhaafde serviceniveau.


FABRIKANT
*SWATCH Ltd.
2504 Biel - Zwitserland
Flik Flak® is een geregistreerd merk

 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "Niet goed, geld terug" Icon Niet goed, geld terug