Skip to main content

Aquachrono

Międzyczas

Międzyczas

Nacisnąć...

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Dolny przycisk, aby odczytać czas pośredni.

3. Jeszcze raz dolny przycisk w celu konzynuacji pomiaru (Ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy w celu odczytania czasu pośredniego, podczas gdy zagarek kontynuuje pomiar).

4. Górny przycisk w celu ostatecznego zatrzymania.

5. Dolny przycisk w celu wyzerowania stopera.