“Houston นาฬิกา Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE ได้เปิดตัวแล้ว นาฬิการุ่นใหม่สีขาวล้วนเพื่อสดุดีแด่ full moon (จันทร์เพ็ญ) ได้ลงจอดบนดวงจันทร์อย่างนุ่มนวลแล้วตามพิกัดและกำหนดเวลาที่วางแผนไว้”


และเช่นเดียวกับนาฬิกา Bioceramic MoonSwatch อีกสิบเอ็ดรุ่นที่เป็นตัวแทนของแต่ละดาวเคราะห์และนาฬิกา Mission to Moonshine Gold สิบเอ็ดรุ่น นาฬิกาน้องใหม่เรือนนี้ก็มาพร้อมฟังก์ชันโครโนกราฟ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมฟังก์ชันข้างขึ้นข้างแรมที่ทำให้รุ่นนี้ดียิ่งขึ้นไปอีกและน่าจะเป็นคอมพลิเคชั่นที่งดงามที่สุดแล้ว ดังนั้น รุ่นนี้จึงได้รับสมญานามว่า Full Moon (จันทร์เพ็ญ) และมีสีขาวล้วน Swatch ได้นำฟังก์ชันข้างขึ้นข้างแรมมาใช้กับระบบโครโนกราฟเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นาฬิกา Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE เป็นการคารวะแบรนด์ OMEGA เนื่องจากมีรูป Snoopy นอนบนดวงจันทร์ตรงจานหมุนแสดงข้างขึ้น-ข้างแรม ซึ่งจะเคลื่อนไหวตรงหน้าปัดย่อยในตำแหน่ง 2 นาฬิกา Snoopy เป็นมาสค็อตของ NASA มาตั้งแต่ยุค 1960s