Skip to main content

CASINO ROYALE 2006

GZ340

Slideshow

Slideshow

CASINO ROYALE 2006
CASINO ROYALE 2006
CASINO ROYALE 2006

Slideshow

CASINO ROYALE 2006 - GZ340
CASINO ROYALE 2006 - GZ340
CASINO ROYALE 2006 - GZ340
ข้อมูลสินค้า

CASINO ROYALE 2006

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2020
อ้างอิง
GZ340

Slideshow

CASINO ROYALE 2006
CASINO ROYALE 2006
CASINO ROYALE 2006