Skip to main content

SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19

SUJZ102

Slideshow

Slideshow

SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19
SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19

Slideshow

SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19 - SUJZ102
SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19 - SUJZ102
ข้อมูลสินค้า

SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2006
อ้างอิง
SUJZ102
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19
SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19