FLOATING MOMENTS

YPS402G

FLOATING MOMENTS
FLOATING MOMENTS
FLOATING MOMENTS
FLOATING MOMENTS - YPS402G
FLOATING MOMENTS - YPS402G
FLOATING MOMENTS - YPS402G
ข้อมูลสินค้า

FLOATING MOMENTS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
Not Defined
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
46.00 mm
ความหนาตัวเรือน
12.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Petite Seconde
ปี
2005
อ้างอิง
YPS402G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

FLOATING MOMENTS
FLOATING MOMENTS
FLOATING MOMENTS