PROFONDO BLU

SUDS100

ข้อมูลสินค้า

PROFONDO BLU RESTYLED

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.00 mm
ความสูงตัวเรือน
48.70 mm
ความหนาตัวเรือน
11.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
X-Large
ปี
2002
อ้างอิง
SUDS100
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

PROFONDO BLU
PROFONDO BLU