Skip to main content

SITE II

SQW100C

Slideshow

Slideshow

SITE II
SITE II
SITE II

Slideshow

SITE II - SQW100C
SITE II - SQW100C
SITE II - SQW100C
제품 정보

SITE II

제품 정보

Swatch

케이스 소재
플라스틱
스트랩 소재
고무
무브먼트
쿼츠
방수
10 bar
기능
24시간 무브먼트, 알람, 백라이트, 크로노그래프, 날짜, 디지털, 야광, 인터넷 타임, 인터넷 타임 알람, 스탑워치, Timer, 2 시간대
케이스 폭
44.70 mm
케이스 높이
14.00 mm
케이스 두께
50.00 mm
제품 라인
Digital
제품군
.Beat Plastic
1998
참조
SQW100C

Slideshow

SITE II
SITE II
SITE II