Skip to main content

DAMOISEAU

GB325

Slideshow

Slideshow

DAMOISEAU
DAMOISEAU

Slideshow

DAMOISEAU - GB325
DAMOISEAU - GB325
ข้อมูลสินค้า

DAMOISEAU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2019
อ้างอิง
GB325
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

DAMOISEAU
DAMOISEAU