Skip to main content

BLOSSOMING LOVE

GZ290

Slideshow

Slideshow

BLOSSOMING LOVE
BLOSSOMING LOVE
BLOSSOMING LOVE

Slideshow

BLOSSOMING LOVE - GZ290
BLOSSOMING LOVE - GZ290
BLOSSOMING LOVE - GZ290
ข้อมูลสินค้า

BLOSSOMING LOVE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2014
อ้างอิง
GZ290
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BLOSSOMING LOVE
BLOSSOMING LOVE
BLOSSOMING LOVE