Skip to main content

NIGHTVIEW

LB179

Slideshow

Slideshow

NIGHTVIEW
NIGHTVIEW

Slideshow

NIGHTVIEW - LB179
NIGHTVIEW - LB179
ข้อมูลสินค้า

NIGHTVIEW

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2014
อ้างอิง
LB179
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

NIGHTVIEW
NIGHTVIEW