Skip to main content

ZAUBERFEE

LK286G

ZAUBERFEE
ZAUBERFEE
ZAUBERFEE
ZAUBERFEE
ZAUBERFEE - LK286G
ZAUBERFEE - LK286G
ZAUBERFEE - LK286G
ZAUBERFEE - LK286G
ข้อมูลสินค้า

ZAUBERFEE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2007
อ้างอิง
LK286G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

ZAUBERFEE
ZAUBERFEE
ZAUBERFEE
ZAUBERFEE
Back to top