Skip to main content

CHARCOLAZING

SUOB404

Slideshow

Slideshow

CHARCOLAZING
CHARCOLAZING

Slideshow

CHARCOLAZING - SUOB404
CHARCOLAZING - SUOB404
  ข้อมูลสินค้า

  CHARCOLAZING

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  41.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  47.40 mm
  ความหนาตัวเรือน
  9.85 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Originals
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  New Gent
  ปี
  2020
  อ้างอิง
  SUOB404
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  CHARCOLAZING
  CHARCOLAZING