Skip to main content

SPOT THE DOT

SUOZ213

SPOT THE DOT
SPOT THE DOT
SPOT THE DOT - SUOZ213
SPOT THE DOT - SUOZ213
ข้อมูลสินค้า

SPOT THE DOT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2015
อ้างอิง
SUOZ213
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SPOT THE DOT
SPOT THE DOT
Back to top