Skip to main content

SWATCH WOOF

SUOZ266

SWATCH WOOF
SWATCH WOOF
SWATCH WOOF
SWATCH WOOF - SUOZ266
SWATCH WOOF - SUOZ266
SWATCH WOOF - SUOZ266
ข้อมูลสินค้า

SWATCH WOOF

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOZ266
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SWATCH WOOF
SWATCH WOOF
SWATCH WOOF
Back to top