Skip to main content

SHINEBRIGHT

SUOZ287S

Slideshow

Slideshow

SHINEBRIGHT
SHINEBRIGHT
SHINEBRIGHT
SHINEBRIGHT

Slideshow

SHINEBRIGHT - SUOZ287S
SHINEBRIGHT - SUOZ287S
SHINEBRIGHT - SUOZ287S
ข้อมูลสินค้า

SHINEBRIGHT

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOZ287S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SHINEBRIGHT
SHINEBRIGHT
SHINEBRIGHT
SHINEBRIGHT