Skip to main content

BLACK-ONE

SUSB416

Slideshow

Slideshow

BLACK-ONE
BLACK-ONE

Slideshow

BLACK-ONE - SUSB416
BLACK-ONE - SUSB416
ข้อมูลสินค้า

BLACK-ONE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.10 mm
ความหนาตัวเรือน
14.03 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
ปี
2019
อ้างอิง
SUSB416

Slideshow

BLACK-ONE
BLACK-ONE