Skip to main content

SISTEM FROG

SUTG401

Slideshow

Slideshow

SISTEM FROG
SISTEM FROG

Slideshow

SISTEM FROG - SUTG401
SISTEM FROG - SUTG401
ข้อมูลสินค้า

SISTEM FROG

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51
ปี
2016
อ้างอิง
SUTG401
คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SISTEM FROG
SISTEM FROG