Skip to main content

SISTEM POLKA

SUTW403

Slideshow

Slideshow

SISTEM POLKA
SISTEM POLKA

Slideshow

SISTEM POLKA - SUTW403
SISTEM POLKA - SUTW403
ข้อมูลสินค้า

SISTEM POLKA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
42.00 mm
ความสูงตัวเรือน
50.60 mm
ความหนาตัวเรือน
13.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Sistem51
ปี
2017
อ้างอิง
SUTW403

Slideshow

SISTEM POLKA
SISTEM POLKA