WEB RIDE

SXB101

WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE

ข้อมูลสินค้า

WEB RIDE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
10 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นเดิน 24 ชั่วโมงในหนึ่งรอบ, ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก, ฟังก์ชั่นไฟด้านหลัง, ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่, ระบบดิจิตัล, ฟังก์ชั่นเวลาตามระบบอินเตอร์เน็ต (จังหวะ 1/1000), ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุกตามระบบอินเตอร์เน็ต (จังหวะ 1/1, สโนว์พาส, นาฬิกาจับเวลา, Timer, ฟังก์ชั่น 2 เขตเวลา
ความกว้างตัวเรือน
44.70 mm
ความสูงตัวเรือน
14.00 mm
ความหนาตัวเรือน
50.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Digital
ตระกูลผลิตภัณฑ์
.Beat Plastic
ปี
2001
อ้างอิง
SXB101
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE
WEB RIDE