SEA COUNTER (V.I.P.)

YBZ4000

SEA COUNTER (V.I.P.)
SEA COUNTER (V.I.P.)
SEA COUNTER (V.I.P.) - YBZ4000
SEA COUNTER (V.I.P.) - YBZ4000

ข้อมูลสินค้า

SEA COUNTER (V.I.P.)

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
ยาง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
20 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ, วันที่
ความกว้างตัวเรือน
46.20 mm
ความสูงตัวเรือน
56.30 mm
ความหนาตัวเรือน
17.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Scuba 200
ปี
2000
อ้างอิง
YBZ4000
SEA COUNTER (V.I.P.)
SEA COUNTER (V.I.P.)