Skip to main content

SILVER SHIELD

SUOB172

Slideshow

Slideshow

SILVER SHIELD
SILVER SHIELD

Slideshow

SILVER SHIELD - SUOB172
SILVER SHIELD - SUOB172
ข้อมูลสินค้า

SILVER SHIELD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOB172

Slideshow

SILVER SHIELD
SILVER SHIELD